Veldre Friidrett styre
Verv Telefon
Epost til styret:styret@veldrefriidrett.no
Frank Tore Berntsen Leder 92290071
Aud Jovall Sekretær

99649799

Ole Peder Jensen Kasserer 91569970
Miroslaw Baran Styremedlem
Thor Gotaas Styremedlem
Arild Dahl Styremedlem

All epost til klubben bes sendes til: styret@veldrefriidrett.no

_________________________________________________________

Øvrige funksjoner:einar.behrns@topro.no Oppmann menn veteranoddhaak@online.no
Oddbjørg Haakensveen Oppmann kv veteran
oddhaak@online.no
Frode Lorås Materialforvalter
Ove AndreassenWeb-ansvarlig


Powered by: Bloc