Innmelding av nye medlemmer skjer enten via denne siden eller via Min Idrett.

Når du bruker denne siden, må klubbens administrator foreta en registrering i idrettens system (Min Idrett), det vil derfor lette jobben for oss dersom du selv bruker Min Idrett. Der kan du selv styre dine medlemskap både i Veldre Friidrett og eventuelt i andre idrettslag. Du kommer til Min Idrett via menyen Linker.

(Dersom du ikke har brukernavn og passord i Min Idrett får du dette ved å velge Ny Bruker.)

ddmmyyyy

Hvis nytt medlem er barn, oppgi foresattes navn, telefon-nr og epost.
Levert av IdrettenOnline