Vi ser helst du foretar innmelding via Min Idrett  (www.minidrett.no).

På siden Min Idrett kan du selv styre dine medlemskap både i Veldre Friidrett og eventuelt i alle andre idrettslag. (Dersom du ikke har brukernavn og passord, får du det ved å velge Ny Bruker.)

Dersom du likevel velger å bruke dette skjemaet, klubbens administrator foreta en registrering i idrettens system (Min Idrett), det vil derfor lette jobben for oss dersom du selv bruker Min Idrett.  På forhånd takk!ddmmyyyy

Hvis nytt medlem er barn, oppgi foresattes navn, telefon-nr og epost.